רשימת חברי דירקטוריון

 מס"ד

 שם

 1.

 מר משה פדלון , יו"ר

 2.

מר עופר לוי

 3.

מר יונתן יסעור

 4.

מר אלעד צדיקוב

 5.

מר גרי גוזלן

 6.

מר יהודה בן עזרא

7.

מר אהרון (רוני ) גאון

8.

גב' הילה רוזן

9.

מר ג'ו ניסימוב

10.

מר ארי שטיינברג

11.

גב' תמר פורייה
12. מר יוסי בן דרור
13. גב' גלילה יבין
14. מר גל ניצן
15. גב' הילה שפילמן
עבור לתוכן העמוד