מכרז 030/2019 תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של סככות קירוי ומתקני יצור חשמל בטכנולוגיית PV מעל מגרשי ספורט בעיר הרצליה

מכרז לעבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של סככות קירוי מעל מגרשי ספורט

ושל מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו וולטאי) על גבי סככות הקירוי

ברחבי העיר הרצליה

עבור לתוכן העמוד